Privacy-beleid

Wie zijn wij?

SA Infotel

Hoofdkantoor: 32 rue d’Havré te 7000 Mons België.

Hoofdkantoor : 9 rue Emile Dooms, 7950 Chièvres, België

BTW: Be0431.507.666

Ons website-adres is: https://www.hotelinfotel.be.

PRIVACY-BELEID

In dit document leggen we uit welke categorieën van persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen en met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de privacyregels, waaronder het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (GDPR) en de uitvoeringsbepalingen van het GDPR. Dit betekent onder andere dat we :

 • Geef details over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • niet meer persoonlijke gegevens verzamelen dan nodig is om deze doelstellingen te bereiken;
 • vraag uw toestemming in gevallen waarin dat nodig is;
 • de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen;
 • respecteer uw rechten op uw eigen persoonlijke gegevens.

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Opmerkingen

Wanneer u een commentaar op onze website achterlaat, worden niet alleen de gegevens die in het commentaarformulier zijn ingevuld, maar ook uw IP-adres en de gebruikersagent van uw browser verzameld om ons te helpen bij het opsporen van ongewenste commentaren.

Een anonieme string gemaakt van je e-mailadres (ook wel hash genoemd) kan naar de Gravatar service worden gestuurd om te controleren of je het gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na het valideren van je commentaar, zal je profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast je commentaar.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en u uploadt afbeeldingen naar de website, adviseren wij u om het uploaden van afbeeldingen met EXIF GPS-coördinatengegevens te vermijden. Bezoekers van uw website kunnen de locatiegegevens van deze beelden downloaden en extraheren.

Contactformulieren

Wanneer u contact met ons opneemt of omgekeerd, of in verband met acties of diensten, kunnen wij de volgende gegevens bewaren:

 • De persoonlijke gegevens die u achterlaat wanneer u ons een e-mail of brief stuurt, ons belt of contact met ons opneemt via sociale netwerken. Dit zijn gegevens zoals uw naam, pseudoniem, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet hoeft in te voeren als u later nog een opmerking maakt. Deze cookies vervallen na een jaar.

Als u naar de inlogpagina gaat, wordt een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, stellen we een aantal cookies in om uw inloggegevens en schermvoorkeuren vast te leggen. De levensduur van een login cookie is twee dagen, en de levensduur van een schermoptie cookie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de cookie verwijderd.

Bij het bewerken of publiceren van een publicatie wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft eenvoudigweg het ID van de zojuist gewijzigde publicatie aan. Het vervalt na één dag.

Geïntegreerde inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Content die van andere sites is ingebed gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere site zou bezoeken.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, externe traceerhulpmiddelen gebruiken, uw interacties met dergelijke ingebedde inhoud bijhouden als u een account hebt dat is ingelogd op hun website. Lees dus zeker deze voorwaarden en de privacyverklaring voordat u uw persoonlijke gegevens op de website van een andere organisatie invoert. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de websites van andere organisaties.

Gebruik en doorgeven van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke bepalingen van de RGPD :

 • Machtiging Bijvoorbeeld wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief. Als u toestemming heeft gegeven voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • Sluit een contract met u af of onderneem actie op uw verzoek voordat u een contract met u aangaat. Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om uw accommodatie te kunnen reserveren of om u de diensten te kunnen aanbieden die u wenst te kopen. We hebben ook uw persoonlijke gegevens nodig om betalingen te kunnen doen.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting. Infotel kan wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld wanneer de overheid dit eist bij vertrek of aankomst. Dit kan belangrijk zijn voor grenscontrole, immigratie, veiligheid, antiterrorisme of andere doeleinden.
 • Bescherming van vitaal belang. Dit omvat bijvoorbeeld de uitwisseling van relevante informatie met tussenpersonen of medisch personeel in een noodsituatie.
 • Het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgegevens in geval van ongelukken, veiligheidsincidenten of dergelijke.
 • Ons legitiem belang of dat van derden. Bijvoorbeeld wanneer we proberen te voorspellen welke andere producten, diensten of informatie voor u van belang kunnen zijn. Op deze manier kunnen we onze marketinginformatie relevanter voor u maken.

DOELSTELLINGEN

Wij leggen u graag uit hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Om u te voorzien van huisvesting en diensten

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om uw reservering te maken en om u te voorzien van de producten die u bij ons wilt kopen.

Hoe lang u uw gegevens kunt opslaan

Als u een commentaar achterlaat, worden het commentaar en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit maakt het mogelijk om latere opmerkingen automatisch te herkennen en goed te keuren in plaats van ze in de matigingswachtrij te laten staan.

Voor gebruikers die zich (indien mogelijk) op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel zijn aangegeven. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, wijzigen of verwijderen (met uitzondering van hun gebruikersnaam). De beheerders van de site kunnen deze informatie ook bekijken en aanpassen.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

De opmerkingen van bezoekers kunnen worden geverifieerd met behulp van een geautomatiseerde dienst om ongewenste opmerkingen op te sporen.

SOCIALE NETWERKFUNCTIONALITEITEN

Onze websites hebben functies voor sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, die elk hun eigen privacyverklaring hebben. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden en de privacyverklaring leest voordat u uw persoonlijke gegevens invoert. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze kenmerken.

Contactgegevens

U kunt voor elke klacht contact met ons opnemen via het e-mailadres info@hotelinfotel.be.

Meer informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij nemen alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. U bent ook verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, bijvoorbeeld door uw gebruikers-ID’s en wachtwoorden niet te delen met derden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen of opslaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze gegevens worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of onze leveranciers werken. In dergelijke gevallen hebben we ook de nodige stappen ondernomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Deze waarborgen omvatten verdere contractuele bepalingen en passende veiligheidsmaatregelen.

Bewaartermijnen

De gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen en om te voldoen aan de wet- en regelgeving. In het bijzonder bewaren wij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen in verband met boekingen, aankopen en de uitvoering van andere contracten zolang het nodig is om uw boekingen te verwerken. Dit omvat administratie, commentaar, klachten, schade, verzekering, enz. Daarna bewaren we uw gegevens maximaal vier jaar voor marketingdoeleinden. Na afloop van deze periode worden de gegevens gewist, tenzij ze langer moeten worden bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Dit laatste geldt in ieder geval voor betalingsgegevens die 7 jaar moeten worden bewaard om te voldoen aan een fiscale bewaarplicht.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen omdat u contact met ons hebt opgenomen via e-mail, post, telefoon of sociale netwerken worden bewaard zolang als nodig is om uw verzoek te verwerken en op te volgen. Wij kunnen uw gegevens dan tot vier jaar bewaren voor marketingdoeleinden.

De persoonlijke gegevens die wij in het kader van sollicitaties verzamelen, worden uiterlijk 1 maand na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd (indien u niet wordt aangeworven), tenzij u toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw gegevens voor toekomstige vacatures.

Aan het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens anonimiseren voor analytische, historische of andere commerciële doeleinden.

UW RECHTEN EN VORDERINGEN

Uiteraard kunt u uw persoonlijke gegevens altijd raadplegen op onze websites. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw account of aan uw boeking. Daarom heeft elke persoon wiens gegevens we verwerken de volgende rechten:

Recht van controle over uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te controleren. Dit betekent dat u het recht heeft om te vragen welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen en voor welk doel ze worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen als ze niet correct zijn. U kunt ook een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Wij kunnen hier alleen aan voldoen als wij niet verplicht zijn uw gegevens te bewaren of als wij deze niet nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik

U heeft een aantal mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Ook als u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken. U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of die noodzakelijk zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U kunt een verzoek indienen om de gegevens die in ons bezit zijn en die u zelf hebt ingevoerd (elektronisch) op te vragen.